1655, 22. desember Bergen grunnbrev

1655-12-22

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1655-12-22