1635, 22. januar Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-01-22

Arnt Nagel i Bergen, formynder for svogeren Cornelius de Lange og søsteren Clara Berntsdatter samt deres umyndige barn, kunngjør at han med svogeren og Laurits Søffrenssøn, søsterens nåværende mann, sitt samtykke har solgt til slakter ...

Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)

Diplom ubb-1635-01-22