1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom ubb-1578-06-20

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Diplom ubb-1596-01-23

1610, 8. februar Bergen grunnbrev

1610-02-08

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Anna Pedersdatter, "salig Isack Brynhildsens effterleffuersche och borgersche her sammestedtz", en av Munkeliv klosters grunner som sammen med St. Hans og Allehelgen kirkes grunner ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Rådmann , (Bergen)

Diplom ubb-1610-02-08

1634, 12. mai Bergenhus grunnbrev

1634-05-12

Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger lengst ute på Stranden tvert i ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1634-05-12