1583, 16. januar Bergen grunnbrev

1583-01-16

Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Friis. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med ...

Brann, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Doktor, Kapittel ; (Bergen), Forstander

Diplom ubb-1583-01-16