1618, 30. april Bergen grunnbrev

1618-04-30

Henrich Nitter, Otte Bildts ombudsmann nordenfjells, kunngjør, at han på Otte Bildts vegne har utleiet til Jon Halverssøn, borger i Bergen, en av hans grunner som ligger inne ved Lungeården nest opp til Henrich Snedkers ...

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Leie, Ombudsmann, Bygsel, Etterkommer

Diplom ubb-1618-04-30