1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Gullsmed Rørick Jellissøn, Aarndt Janssøn, borgere i Bergen, og Jon Cornelissøn, oppnevnt som formyndere til tidligere badskjærmester Elias Thillgenners etterlatte og umyndige barn, kunngjør at de til hans barns beste og gavn har solgt til ...

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

Diplom ubb-1615-08-19