1656, 16. desember Bergen grunnbrev

1656-12-26

Borgermestere og råd i Bergen utleier til (rådmann) Morten Samsöe og Oluff Anderssen, borgere og innvånere samme sted, et stykke grunn "liggendis Bag ved slottet Vden for Hendrich Badstuers Ny opsatte Siöboder Norden for Suartzborig". ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1656-12-16