1633, 18. desember Bergen grunnbrev

1633-12-18

Truls Lauritssøn, sogneprest til Domkirken, utleier en grunn i Hollenderstredet til [Jørgen] Willomssøn. Grunnleien skal betales.

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1633-12-18

1635, 28. februar Bergen grunnbrev

1635-02-28

Jan van der Hagen i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Maren Davidsdatters samtykke har solgt til baker Jan Møller og hans hustru Birgitte Salomonsdatter en bebygget grunn som ligger på Hollenderstredet i Korskirken ...

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Baker

Diplom ubb-1635-02-28

1622, 22. mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1622-05-22

Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ildhus, Bokbinder

Diplom ubb-1622-05-22

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til ...

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1583-03-06

1583, 18. desember Bergen grunnbrev

1583-12-18

Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester.

Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1583-12-18

1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet.

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1646-02-01

1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

Diplom ubb-1634-12-23

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen 1 gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir ...

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

Diplom ubb-1583-11-06

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Diplom ubb-1626-05-22