1625, 2. november Bergen grunnbrev

1625-11-02

Herman Frisch, borger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Gouche Simensdatter samtykke har solgt til Henrik Skarff og hans hustru Karine Nilsdatter sine "Husse och Eyendom, Sampt grundens Herlighed" som ligger oppe ved ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom), Salg ; (brønn), Brønn

Diplom ubb-1625-11-02

1631, 25. februar Bergen, Klosteret brev

1631-02-25

Viking Huus skriver privat brev til sin far Gunder Kjetilssøn Huus (i Kinsarvik) hvor han blant annet gjør opp regnskapsutlegg med ham, han lover å sende det avtalte kvantum korn og uttaler at det er ...

Brev, Forespørsel, Regnskap, Korn, Båt, Vilt

Diplom ubb-1631-02-25