1637, 30. september Bergen grunnbrev

1637-09-30

Borgermestere og rådmenn kunngjør, at de har utleiet til Jakop Brandt og hans hustru Svancken Arentsdatter en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Knappen. Grunnleien er 1 riksdaler.

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1637-09-30