1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Trine Hansdatter i Bergen har solgt til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer i Korskirken, sitt hus med grunn på hjørnet av Kongensgate til klokkerbolig i kirkesognet. Da hun ikke kan skrive, har hennes to ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08b

1637, 27. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1637-11-27

Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Diplom ubb-1637-11-27

1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Diplom ubb-1653-07-16

Skostredet, navnet.

Skostredet har navn etter skomakerne som her hadde sine verksteder og garverboder efter at engelskmennene måtte flytte fra strøket i 1300 årene. På 1600 tallet flyttet så garverne og skomakerne til nordøstre hjørne av Lille Lungegårdsvann, omtrent hvor Starvhusgaten ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-128

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet ...

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08a