1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

Diplom ubb-1610-03-13

1626, 26. august Bergenhus stevning

1625-08-26

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, befaler Maurits Bostede, ombudsmann over Lyseklosters gods, å avlevere Bø kirkens gods, som tilhører Korskirken, til to av Korskirkens kirkevergere hvis han ikke vil fremlegge adkomstbrev på godset. ...

Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Ombudsmann, Stevning, Kirkeverger, Tingstue, Befalingsmann ; (Bergenhus), Adkomstbrev, Avlevering, Skriver ; (tingskriver)

Diplom ubb-1625-08-26

1599, 11. mai Bergen grunnbrev

1599-05-11

Johan Melck og Lykke Kipper, kirkevergere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark.

Grunn, Leie ; (grunn), Ødegrunn, Kirkeverger

Diplom ubb-1599-05-11

1625, 23. mai Bergen stadfesting

1625-05-23

Theus Jakobssøn og Just Janssøn, forstandere i Korskirken, skriver til slottsherren (Knut Gyldenstjerne), borgermestere og råd og ber om godkjenning på at de i dag på Korskirkens vegne har krevet at Maurits Bostede, forvalter over ...

Landskyld, Stadfesting, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forstander, Slottsherre ; (Bergen), Godkjenning, Adkomstbrev, Forvalter

Diplom ubb-1625-05-23

1633, 29. august Bergen grunnbrev

1633-08-29

Jonas Pederssøn, sogneprest til Korskirken, kunngjør at han har utleiet til Jens Jenssøn Vendelbo og hans hustru Lisbeth Jonsdatter en av de grunner som kongen har tillagt sogneprestembedet. Grunnen ligger på Stranden nedenfor husene og ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1633-08-29

1647, 4. september Bergen grunnbrev

1647-09-04

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken i Bergen, har utleiet til Jesper Mognsen og hans hustru Anne Berendsdatter en av prestekallets grunner på stranden ved Claus Jacobsens gatehus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 1/2 ...

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1647-09-04

1642, 3. februar Bergen reglement

1642-02-03

Superintendent Ludvig Munthe i Bergenhus stift, borgermester Wilcken Tormodssøn, sogneprest Hans Samulessøn i Domkirken og rådmann i Bergen fastsetter regelment for betaling av avgifter til Korskirken for begravelser, for bruk av kirkeklokkene, for bygging av ...

Brann, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kirke, Avgift, Reglement, Gjenoppygging, Superintendent ; (Bergenhus stift), Sogneprest ; (Bergen)

Diplom ubb-1642-02-03a

1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne, utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken. Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 1/2 ...

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

Diplom ubb-1604-08-18

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Diplom ubb-1626-05-22

1656, 5. april Kjøbenhavn brev

1656-04-05

Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det ...

Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

Diplom ubb-1656-04-05

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet ...

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08a

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen ...

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1649-10-26

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02

1635, uten dato Bergen register

1635

Register over de brev og dokumenter som tilhører Korskirken i Bergen og som ennå (i 1635) fantes.

Brev, Kirke, Dokument, Register

Diplom ubb-1635a

1643, april Bergen skjøte

1643-04

Mads Skaaning, sogneprest i Volda prestegjeld på Sunnmøre, Jørgen Føllschoug, borger i Bergen, og Maren Hansdatter, enke etter Christoffer Westfalen, har solgt til Hans Pettersøn, borger og ombudsmann til Korskirken i Bergen, og hans hustru ...

Eiendomshandel, Skjøte, Arv, Sogneprest, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ombudsmann

Diplom ubb-1643-04

1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Trine Hansdatter i Bergen har solgt til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer i Korskirken, sitt hus med grunn på hjørnet av Kongensgate til klokkerbolig i kirkesognet. Da hun ikke kan skrive, har hennes to ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08b

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Laurits Christensen, som i den tid han var kirkeverger for Korskirken i Bergen har pådratt seg en gjeld på 75 riksdaler, 3 ort og 1 dansk skilling, må pantsette sin eiendom og sitt løsørte til ...

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

Diplom ubb-1652-01-16

1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Diplom ubb-1653-07-16

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har solgt til Johan Brønighoff i Bergen og hans hustru Margrete Davidsdatter en kålhagegrunn på Øvregaten som de i Kappen hadde leiet tidligere.

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn

Diplom ubb-1649-10-09

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai 1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

Diplom ubb-1625-10-19