1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Grunn; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

Diplom ubb-1650-11-15

1651, 8. november Bergen grunnbrev

1651-11-08

Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)

Diplom ubb-1651-11-08

1658, 27. januar Bergen skjøte

1658-01-27

Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgermester Severin Jensen, sitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus

Diplom ubb-1658-01-27

1642, 3. februar Bergen skjøte

1642-02-03

Anne Simensdatter, enke etter Henrik van Hollen, har solgt til Jost Strellemann og hans hustru Allike Jansdatter, sin grunn med dens herligheter som ligger i Lille Sandviken. Hun har tatt det forbehold at det ikke ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1642-02-03b