[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1643-12-21