1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens ...

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

Diplom ubb-1587-09-12

1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1623-11-09