1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Diplom ubb-1645-12-12