1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder Christian Friis til Kragerup, kunngjør, at han på hans vegne har utleiet til Jacob Tommessøn Kogell og hans hustru Marite Olsdatter en av Munkelivs klosters grunner som ligger i Kort ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09a

1609, 18. desember Bergen grunnbrev

1609-12-18

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1609-12-18

1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av Munkeliv klosters grunner som ligger ute ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09b

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder ...

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1636-05-28

1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1624-10-10