1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med Munkeliv Klosters gods og grunner, ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

Diplom ubb-1631-04-16

1634, 7. august Bergen grunnbrev

1634-08-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-07