1657, 22. januar Bergen skjøte

1657-01-22

Peder Nielssen Hiermand i Bergen har med samtykke av sin hustru Sara Andersdatter solgt til Christian Drejer og hans hustru Trudtke Drejer sine tre sjøboder med underliggende grunn som ligger utenfor Nykirken nederst på søndre ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Dom, Salg ; (grunn), Grunn, Sjøbod, Byskriver, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Sjøgård, Skriver ; (byskriver)

Diplom ubb-1657-01-22

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder ...

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1636-05-28

1641, 11. september Bergen slagsbrev

1641-09-11

Kåre Hågensen Kipper og Hans Jensen har solgt til skipper Anders Mogensen og hans hustru Magrete Villumsdatter tre sjøboder, som ligger utenfor Nykirken nedenfor Isak Davidsens grunner mellom Jan Jansen de Langes og Michel Jacobsens ...

Eiendomshandel, Sjøbod, Skipper, Salg ; (sjøbod)

Diplom ubb-1641-09-11

1625, 7. februar Bergen grunnbrev

1625-02-07

Claus Rotken, borger i Bergen, kunngjør at han på vegne av Laurits Nielssøn og hans hustru Anne Pedersdatter har solgt et grunnstykke med et lite hus, som ligger ovenfor Nykirken, til Laurits Nielssøn og hans ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Diplom ubb-1625-02-07

1655, 8. mars Bergen (?) grunnbrev

1655-03-08

Grunnbrev fra Offue Bjelke til Østeraad til borger Tøger Hansen. Grund utenfor "dend Nye Kirke".

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom sab-1655-03-08

1655, 9. juni Bergenhus grunnbrev

1655-06-09

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i avdøde Poul Iverssens gård utenfor ...

Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1655-06-09

1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-06-21

Seks borgere i Bergen har etter skrivelse fra borgermesterne Wilken Tormodsen og Poul Iversen, på befaling av rikskansler Jens Bjelke til Austrått, foretatt befaring av eiendommer og oppmålinge av den bygning utenfor "den nye Kircke" ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

Diplom ubb-1640-06-21

1657, 14. februar Bergenhus grunnbrev

1657-02-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de ...

Grunn, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Bykemner, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1657-02-14

1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-07-23

Seks borgere i Bergen har etter skrivelse fra borgermesterne Wilken Tormodsen og Poul Iversen, på befaling av rikskansler Jens Bjelke til Austrått, foretatt befaring av eiendommer og oppmålinge av den bygning utenfor "den nye Kircke" ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

Diplom ubb-1640-06-21

1655, 11. desember Bergen skjøte

1655-12-11

Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes og Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har på vegne av sin svoger Knut Rasmussøn, teologistuderende, solgt til baker Casper Wilcken, en sjøbod og grunn som ligger i Dreggen like bak husene til ...

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Ombudsmann, Sjøbod, Baker, Salg ; (sjøbod), Teologistudent

Diplom ubb-1655-12-11

1651, 28. mars Bergen grunnbrev

1651-03-28

Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen, en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt ...

Skjøte, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1651-03-28

1659, 29. mars Bergen skjøte

1659-03-29

Cathrine Ludvigsdatter Munthe, enke etter tidligere sogneprest Otto Rasmussen Stoud til Nykirken, har solgt til kaptein Henrik Magnus og hans hustru Bendte Magnus sitt hus og grunn med ildhus og hage som ligger på Dreggsalmeningen ...

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1659-03-29

1659, 12. april Bergen skjøte

1659-04-12

Anders Anderssen Mansen i Bergen har med sin hustru Magrete Willumsdatters samtykke solgt til sin svoger, skipper Rasmus Tommessen, og hans hustru Ellin Andersdatter et hus samt grunn med to halve boder og kjeller som ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)

Diplom ubb-1659-04-12