1653, 8. november Bergenhus grunnbrev

1653-11-08

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er 1 ort eller 24 ...

Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1653-11-08

1648, 18. april Bergenhus grunnbrev

1648-04-18

Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1648-04-18