1642, 22. oktober Bergen grunnbrev

1642-10-22

Rådmenn og borgermestere i Bergen har utleiet til Gjøde Pederssøn fra Kaupanger i Sogn, og hans hustru Kirsten Pedersdatter en av byens grunner, som ligger tvers ovenfor Rosenberg og som han hadde kjøpt av Else, ...

Gods ; (kirkegods), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Gods ; (klostergods)

Diplom ubb-1642-10-22

1649, 12. april Bergen grunnbrev

1649-04-12

Else Pedersdatter, enke etter Arendt Nagels, har solgt til Stadz Østerrich, borger i Bergen, en av sine sjøgårder som ligger inne ved Rosenberg og som omfatter to nøst, tre sjøboder med en liten kleiv og ...

Eiendomshandel, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Nøst, Grunn ; (ødegrunn), Grunn; (ødegrunn), Salg ; (sjøgård), Gård ; (sjøgård)

Diplom ubb-1649-04-12