1653, 7. september Bergen grunnbrev

1653-09-07

Borgermestaere og råd i Bergen har utleiet til mekler Henrik Willshusen og hans hustru Anne Hermansdatter en av byens grunner i Skostredet som han for en tid siden hadde kjøpt av Anne Richertzsdatter. Grunnleien er ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Mekler

Diplom ubb-1653-09-07

1648, 29. mars Bergen skjøte

1648-03-29

Anne Richarsdatter, enke etter Claus Raatken, har solgt til Henrik Willshusen Mekler, borger i Bergen, og hans hustru Anne Bleidisselsdatter en grunn med påstående hus på Skostredet. Grunnen hadde tilhørt avdøde Jørgen Hanssøn og var ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Gjeld

Diplom ubb-1648-03-29