1644, 4. januar Bergen grunnbrev

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har utleiet til Hans Hansen, slottsskriver en part i Rosenkrantzernes odelsgrunn, kalt Smørsgården, i Bergen.

Gård, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04a

1648, 22. august Bergen grunnbrev

1648-08-22

Byskriver Christen Madssøn, fullmektig for Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og befalingsmann over Mariakirkens grunner i Bergen, har utleiet til Jan Janssen v. Delft og hans hustru Alheit Reinnertzdatter to av kirkens grunner, den ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann, Fullmektig, Byskriver, Rikskansler ; (Norge)

Diplom ubb-1648-08-22

1648, 27. april Bergen grunnbrev

1648-04-27

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Ditch Jacobssøn i Bergen og hans hustru Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Ombudsmann, Byskriver

Diplom ubb-1648-04-27

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04b

1656, 2. desember Bergen skjøte

1656-12-02

Stincke Henriksdatter, Jan van de Veldes enke, utsteder skjøte på to sjøboder med underliggende grunn, som de to ytterste endeboder på nordre side i Smørsgården, som hennes avdøde mann på vegne av Mathias Winckell, handelsmann ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Overdragelse, Sjøbod, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Handelsmann ; (Amsterdam)

Diplom ubb-1656-12-02