1578, 22. juni Arreskov, Sallinge, Fyn, Danmark grunnbrev

1578-06-22

Erik Rosenkrantz sin enke Heilwig Hardenbergs grunnbrev på Steinkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen.

Grunn, Grunnbrev

Diplom ubb-1578-06-22

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen ...

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1649-10-26