1647, 10. desember Bergen

1647-12-10

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier og overdrar til Joest Meyer og hans hustru Barbra Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig grunnleie 1 1/2 riksort.

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger

Diplom ubb-1647-12-10

1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn

Diplom ubb-1659-06-16

1658, 27. januar Bergen skjøte

1658-01-27

Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgermester Severin Jensen, sitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus

Diplom ubb-1658-01-27

Ca. 1652* Bergen vitnebrev

1652

Simon Lauridzen bevitner, at ifølge byens grunnbok er møller Daniel Bruns grunner på stølen 297 alen i lengden, 139 1/2 i bredden på den søndre ende og 124 1/2 i bredden på den nordre ende. ...

Vitne, Grunn, Grunnleie, Mål, Møller, Grunnbok

Diplom ubb-1652