1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller

Diplom ubb-1650-03-14