[ca. 1625] Bergen kunngjøring ; (salg)

1625

Christen Madsen "Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen", kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt til rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn "wedt brøggis portten wdi høstru Magdalenis gaard [...] ...

Kunngjøring, Gård, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kjøpebrev, Skredderborger

Diplom ubb-1625b

1626, 31. oktober Bergen grunnbrev

1626-10-31

Rådmann Jens Jenssøn Schive i Bergen kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Kristine Nilsdatter har solgt sine grunner med en sjøbod nede på Stranden ute i Sjøgården til Herloff Lauritssøn og hans hustru ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod

Diplom ubb-1626-10-31

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Diplom ubb-1625-12-25

1609, 18. desember Bergen grunnbrev

1609-12-18

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1609-12-18

1633, 29. august Bergen grunnbrev

1633-08-29

Jonas Pederssøn, sogneprest til Korskirken, kunngjør at han har utleiet til Jens Jenssøn Vendelbo og hans hustru Lisbeth Jonsdatter en av de grunner som kongen har tillagt sogneprestembedet. Grunnen ligger på Stranden nedenfor husene og ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1633-08-29

1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av Munkeliv klosters grunner som ligger ute ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09b

1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1624-10-10

1634, 12. mai Bergenhus grunnbrev

1634-05-12

Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger lengst ute på Stranden tvert i ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1634-05-12

1623, 16. (?) mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-05-16

Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Byskriver ; (Bergen)

Diplom ubb-1623-05-16

Stranden, gård i Sandviken

Også på Damsgårdsiden var der en gård, eller nok helst lyststed, som het Stranden. Se kort under Stranden, lyststed på Damsgård. Stranden i Sandviken lå mellom Store-møllen og Christinegård. Se det gamle kart over Sandviken. Strandens ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-343

1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1625-11-30

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til [Hammer], Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn, [...] og Laurits Søffrenssøn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

Diplom ubb-1627-04-11

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

Diplom ubb-1645-09-26

Stranden, lyststed på Damsgård

Stranden/lyststedet, lå mellom Uren og Gyldenpris. Det omtales ofte i Fredrik Meltzers dagbøker, og var hans lyststed. Også i Sandviken var det en eiendom som het Stranden. Se kort på Stranden, gård i Sandviken

Katalogkort ubb-bros-kt-s-341

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14b

1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Diplom ubb-1645-12-12

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner Nordenfjells, kunngjør at han på hans vegne har utleiet ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14a

Stranden, landsted på Gyldenpris

Se artikkel av Adolph Berg i Bergens Aftenblad 13. desember 1924. Artikkel A. Berg i Bergens Tidende 29. juni 1929.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-342

1624, 26. juni Bergen grunnbrev

1624-06-26

Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik Strarup har solgt til Jokum Surbeck ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Eiendom, Salg ; (eiendom), Borger

Diplom ubb-1624-06-26

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14c

1624, 8. juni Bergen tillatelse

1624-06-08

Tillatelse for Thomas Sandersen å bebygge en av Munkelivs grunner liggende på Stranden.

Grunn, Tillatelse, Bygge

Diplom sab-1624-06-08

1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Knud Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har utleiet til Herman Skrøder to grunner ved siden av hverandre på Stranden som Herman Skrøder hadde kjøpebrev på, og som ifølge grunnebrev av 5. ...

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1621-03-17