1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Hans Wibe, fogd i Andenes og Vesterålen, kunngjør at han har utsedt et nytt skjøte til Michel Anderssøn og hans hustru Anne Oluffsdatter på en grunn ovenfor torget i Bergen som han 18. juli 1624 ...

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

Diplom ubb-1640-09-07

1635, 22. januar Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-01-22

Arnt Nagel i Bergen, formynder for svogeren Cornelius de Lange og søsteren Clara Berntsdatter samt deres umyndige barn, kunngjør at han med svogeren og Laurits Søffrenssøn, søsterens nåværende mann, sitt samtykke har solgt til slakter ...

Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)

Diplom ubb-1635-01-22