1657, 12. juli Bergen skjøte

1657-07-12

Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes hytte nå står og som ligger på søndre side ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1657-07-12