1625, 28. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-28

Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke etter Kiempe, og som han måtte betale ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1625-11-28