1580, 14 dager etter påske. [17.april] Hordaland, Finnås, Vorland kunngjøring ; (salg)

1580-04-17

Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moster, lensmann Anders på Dyrnes og tre lagrettemenn kunngjør, at Halstein Hanssøn og hans kvinne Maritte Nilsdatter solgte til Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skipreide (feil?) 2 laupsbol ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jord, kjøp og slag, Innløsning ; (jord)

Diplom ubb-1580-04-17