1641, 19. april Hordaland, Tysnes, Hovland skifte

1641-04-19

Axel Mott (Mowat) til Hovland kunngjør et makeskifte med Lasse Vigleikssøn på Tveit i Mundheimsdalen i Strandebarm skipreide. Han overlater til Lasse sin odelsjord i gården Eide i Hålandsdalen i Strandvik skipreide og mottar til ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord

Diplom ubb-1641-04-19

1656, 9. mars (Hordaland, Tysnes, Hovland) pålegg

1656-03-09

Axel Mowat pålegger Melene Gjersvik å levere en halv tønne korn til Rasmus Kleppe.

Korn, Pålegg, Levering

Diplom ubb-1656-03-09

1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

Diplom ubb-1627-04-24

1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Rikskansler og høvedsmann Jens Bjelke til Austrått inkaller Nils Opdal til å møte i retten på åstedet 28. mai førstkommende da admiral Erik Ottessøn til Vatne, skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og Abraham på Tysnes ...

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1639-05-10

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

Diplom ubb-1593-03-15

[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1643-12-21

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til ...

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Diplom ubb-1643-07-17