1593, 16. juni Hordaland, [Tysnes] vitterligggøring ; (markegang)

1593-06-16

Syv lagrettemenn i Opdal og Våge skipreide vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes går markegang mellom gårdene Håeim i Opdal ...

Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

Diplom ubb-1593-06-16