1588, 23. april Hordaland, Kvinnherrad, Netteland fullmakt

1588-04-23

Fullmakt fra Ingebrett Olafssøn til Mickel Selbjørnssøn.

Fullmakt

Diplom ubb-1588-04-23

1586, 13. november.* Hordaland, Kvinnherred fullmakt

1586-11-13

Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.

Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

Diplom ubb-1586-11-13