1630, 30. januar Hordaland, Kvinnherrad, Fet kunngjøring ; (skifte)

1630-01-30

Poul Madssøn, sogneprest i Kvinnherrad, og Oluff Johanssøn på Øye, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Oluff Johanssøn overdrar med sin hustru Birgitte Samsonsdatter samtykke til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter, sin odels-jordpart i gården ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Overdragelse ; (odelspart)

Diplom ubb-1630-01-30

1634, 7. november Hordalnd, Kvinnherrad, Skarvetun kunngjøring ; (salg)

1634-11-07

Karen Johansdatter, enke etter Thomas Siverssøn på Søreid i Opdal skipreide på Tysnes, kunngjør at hun har solgt til Jon Jonssøn på Skarvetun i Ølve kirkesogn og hans hustru Borghild Henriksdatter, sin odelspart i nevnte ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1634-11-07

1629, 27. april Hordaland, Tysnes, Søreid kunngjøring ; (skifte)

1629-04-27

Poul Madssøn, sogneprest til Kvinnherrad prestegjeld, og Tammis Sivertssøn på Søreid i Opdal, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Tammis Sivertssøn overdrar til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter sin hustru Karen Johansdatters odels-jordpart i gården ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-04-27