1637, 20. juni Hordaland, Kvinnherrad, Ænes kunngjøring ; (salg)

1637-06-20

Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne Christensdatter på Ænes kunngjør, at ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1637-06-20

1585, pinseaften, 29. mai Hordaland, Tysnes, Onarheim kunngjøring ; (skifte)

1585-05-29

Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

Diplom ubb-1585-05-29