1637, 20. juni Hordaland, Kvinnherrad, Ænes kunngjøring ; (salg)

1637-06-20

Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne Christensdatter på Ænes kunngjør, at ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1637-06-20

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Lensmann Samson Kjerland og 5 lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

Diplom ubb-1604-06-03