1599, 3. oktober Hordaland, Kvam, Valland kunngjøring ; (forlik)

1599-10-03

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits ...

Kunngjøring, Gård, Kjøp ; (gård), Gods, Forlik, Innløsing

Diplom ubb-1599-10-03

1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev

1635-09-20

Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på 20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i ...

Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

Diplom ubb-1635-09-20

1637, 13. oktober Hordaland, Kvinnherrad kunngjøring ; (salg)

1637-10-13

Gunder Halvorssøn på Hjelemland i Kvinnherrad skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at han har solgt sin part i odelsgården ved navn Myklebust, som ligger i Åmviken i Kvinnherrad, til Oluff Toressøn på nevnte gård Myklebust for ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Sorenskriver, Fogd, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1637-10-13