1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

Diplom ubb-1627-04-24

1623, 5. juni Sør-Trøndelag, Stadsbygd, Lille Rein skifte

1623-06-05

Arveskifte mellom Ove Dahl til Sandvik i Kvinnherrad og Lavina Dahl til Lille Rein, etter deres far Laurits Dahl og deres mor Berite Hansdatter, borgermester i Trondhjem Petter Giertsønn, sogneprest til Stadsbygd Herr Jørgen Jenssøn, ...

Skifte, Arv, Sogneprest, Arveskifte, Borgermester ; (Trondhjem), Borger ; (Trondhjem)

Diplom ubb-1623-06-05

1637, 25. oktober Hordaland, Stord, Ådland kunngjøring

1637-10-25

Anne Christoffersdatter kunngjør, at fordi gården Sandvik i Omvikdalen i Kvinnherrad, som hennes foreldre hadde pansatt til Samson på Kjærland i Uskedalen, nå er så høyt pansatt til hans sønn Lars, så kan han uten ...

Kunngjøring, Gård, Pantsetting

Diplom ubb-1637-10-25

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Lensmann Samson Kjerland og 5 lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

Diplom ubb-1604-06-03