1639, 4. oktober Hordaland, Kvinnherrad, Husnes, Røsseland Hordaland, Jondal, Kopperen skjøte

1639-10-04

Skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.

Diplom sab-1639-10-04

1646, 25. mars Hordaland, Husnes, Røsseland Hordaland, Jondal, Kopperen skjøte

1646-03-25

Omskriving av skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Omskriving

Diplom sab-1646-03-25

1659, 13. oktober Hordalan, Kvinnherad, Røsseland pantebrev skjøte

1659-10-13

Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland.

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

Diplom sab-1659-10-13