1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odels-jordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1617-03-24b