1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

Diplom ubb-1627-04-24

1598, 9. oktober Hordaland, Kvam, Bøvre salgsbrev

1598-10-09

Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odels-jordparter, den ene på Vik og den andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økland og Anders i ...

Salg ; (jord), Gård, Betaling, Odel, Skjøtningsøre, Jord

Diplom ubb-1598-10-09

1600, 13. januar Hordaland, Kvam, Øystese slagsbrev

1600-01-13

Clemet Tunnessøn på Øystese i Hardanger selger og skjøter til Gunder Torgerssøn på Århus hans hustrus odels-jordpart i gården Vik i Jondal kirkesogn i Hardanger. Betalingen er åtte gamle daler. Lensmann Oluff i Vik m.fl. ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Stadfesting, Jordpart, Odelspart

Diplom ubb-1600-01-13