1616, 14. desember Hordaland, Odda, Sandven overdragelse

1616-12-14

Hallvor Endressøn på Hilldal i Odda overdrar til sin frende Johannes Jonssøn på Haugen i Samland en jordpart i Haugen i Granvin for 6 gode riksdaler. Sorenskriveren i Hardanger, Niels Riis, Amund på Sandven og ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Jordpart, Overdragelse ; (jordpart), Jord, skifte og overdragning

Diplom ubb-1616-12-14