1574, 4. mai Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (drap)

1574-05-04

Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn i Odda skipsreide i Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skipreide, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

Diplom ubb-1574-05-04

1616, 14. desember Hordaland, Odda, Sandven overdragelse

1616-12-14

Hallvor Endressøn på Hilldal i Odda overdrar til sin frende Johannes Jonssøn på Haugen i Samland en jordpart i Haugen i Granvin for 6 gode riksdaler. Sorenskriveren i Hardanger, Niels Riis, Amund på Sandven og ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Jordpart, Overdragelse ; (jordpart), Jord, skifte og overdragning

Diplom ubb-1616-12-14