1633, 15. mars Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Kvalvik kunngjøring ; (salg)

1633-03-15

Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i gårdene Mansåker i Odda, Lote ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

Diplom ubb-1633-03-15