Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Diplom ubb-1650a