Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Diplom ubb-1650a

1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide foretar på oppfordring av Måld Sjurdsdatter på Kambestad et odelsskifte mellom henne og Ingeborg Oluffsdatter i gårdene Isberg i Odda kirkesogn og Helland.

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

Diplom ubb-1600-04-07

1635, 12. oktober Hordaland, Ullensvang skifte salgsbrev

1635-10-12

Åmund Jarandsssøn på Espen og Siver Jarandssøn på Skjeldås i Ullensvang skipreide inngår et odelsmakeskifte. Åmund overlater til Siver sin odelspart i Tveite i Røldal og får til vederlag hans odelspart i Isberg i Ullensvang ...

Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odelsskifte, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1635-10-12

1618, 7. september Hordaland, Kvinnherrad, Mel salgsbrev

1618-09-07

Ingeborg Olsdatter på Mel selger og skjøter til Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda i Hardanger, en odelspart i Isberg som Jerrands hustru Vebjør Iversdatter er odelseier til.

Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Skjøte ; (odelspart)

Diplom ubb-1618-09-07

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru ...

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

Diplom ubb-1588-06-18

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til ...

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

Diplom ubb-1599-03-05

1612, 4. februar Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (overdragelse)

1612-02-04

Anved Knutssøn på Helland i Ullensvang sogn kunngjør, at han har overdratt til sin svoger, Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda sogn, gods i gården Isberg som årlig gir 18 mark smør. Dette hadde han ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Overdragelse, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1612-02-04

1586, 13. november.* Hordaland, Kvinnherred fullmakt

1586-11-13

Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.

Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

Diplom ubb-1586-11-13

1652, 26. februar Hordaland, Ullensvang, Aga stadfesting ; (salg)

1652-02-26

Anfinn Torfinnssøn på Isberg i Ullensvang skipreide, på vegne av sin hustru Brita Hørgensdatter, og Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssøns enke på Isberg, stadfester Anfinns forgjenger, avdøde Erik Aslakssøns og Iver Jørgenssøns tidligere salg av deres ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Odel, Odelsjord

Diplom ubb-1652-02-26