1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til [Hammer], Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn, [...] og Laurits Søffrenssøn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

Diplom ubb-1627-04-11

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1604-07-25

1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Laurits Walter, sorenskriver i Hardanger, lensmann Jacob Vines og fem lagrettemenn i Kinsarvik besiktiger Tveisme sag på befaling av Peder Pederssen, fogd over Hardanger, for å bestemme hvor meget skatt det skal betales av sagen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer

Diplom ubb-1659-07-16

1631, 25. februar Bergen, Klosteret brev

1631-02-25

Viking Huus skriver privat brev til sin far Gunder Kjetilssøn Huus (i Kinsarvik) hvor han blant annet gjør opp regnskapsutlegg med ham, han lover å sende det avtalte kvantum korn og uttaler at det er ...

Brev, Forespørsel, Regnskap, Korn, Båt, Vilt

Diplom ubb-1631-02-25

1658, 24. april Hordaland, Ullensvang, Tokeim stevning

1658-04-24

Svend Djønne fra Kinsarvik har stevnet Ole Gundersen på Øvre-Bøvre for 4 års resterende landskyld som han ifølge fremlagte pantebrev mener han har krav på.

Landskyld, Stevning, Pantebrev

Diplom ubb-1658-04-24

1574, 4. mai Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (drap)

1574-05-04

Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn i Odda skipsreide i Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skipreide, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

Diplom ubb-1574-05-04

1633, 15. mars Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Kvalvik kunngjøring ; (salg)

1633-03-15

Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i gårdene Mansåker i Odda, Lote ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

Diplom ubb-1633-03-15

1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og nedsetter gårdens landskyld. Blant de ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)

Diplom ubb-1655-06-18

1573, 3. april Hordaland, Kinsarvik salgsbrev stadfesting ; (kjøp)

1573-04-03

(1). Haldor Øysteinssøn selger til Nikolaus Erikssøn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger. (2). Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Stadfesting, Jordstykke, Kjøp ; (jord), Gods ; (kirkegods), Kirkegods

Diplom ubb-1573-04-03