1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til ...

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

Diplom ubb-1599-03-05