1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide foretar på oppfordring av Måld Sjurdsdatter på Kambestad et odelsskifte mellom henne og Ingeborg Oluffsdatter i gårdene Isberg i Odda kirkesogn og Helland.

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

Diplom ubb-1600-04-07

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru ...

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

Diplom ubb-1588-06-18

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til ...

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

Diplom ubb-1599-03-05

1586, 13. november.* Hordaland, Kvinnherred fullmakt

1586-11-13

Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.

Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

Diplom ubb-1586-11-13